B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 40


Bài 1. Nêu mối liên quan giữa các giai đoạn trong quá trình hô hấp.Lời giải:Mối liên quan về chức năng giữa 3 giai đoạn trong quá trình hô hấp:- Sự thở: giúp thông khí ở phổi, duy trì nồng...
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau:Bài 1. Trong quá trình hô hấp, sự trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường ngoài diễn ra ởA. Khí quản.          ...
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau:Bài 9. Chức năng của đường dẫn khí làA. Dẫn không khí ra và vào phổi.B. Làm sạch và làm ấm không khí.C. Bảo vệ phổi khỏi các tác...
Bài 18. Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp:Hô hấp là quá trình không ngừng...(1)... cho các tế bào của cơ thể và...(2)... do tế bào thải ra khỏi...