B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 47


Bài 1. Tại sao muốn diệt cỏ dại hại cây trồng người ta lại phải nhặt bỏ toàn bộ thân rễ ngầm dưới đất?Lời giải:Muốn diệt cỏ dại hại cây trồng cần phải nhặt bỏ toàn bộ thân rễ ngầm...
Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau:1. Loài cây nào sau đây có khả năng sinh sản bằng thân bò?A. Cây nghệ.B. Cây rau cải.C. Cây khoai tây.D. Cây...