B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 5


Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau:1. Những dấu hiệu chung nhất cho một cơ thể sống làA. có sự trao đổi chất với môi trường.B. di chuyển.C. lớn...
Bài 1. Vì sao nói cây đậu, con gà là một cơ thể sống? Đặc điểm chung của cơ thể sống là gì?Hướng dẫn trả lời:- Con gà và cây đậu mặc dù rất khác nhau nhưng chúng lại có...