B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 50


Bài 1. Các biến đổi lí học của thức ăn trong ống tiêu hoá đã diễn ra như thế nào?Lời giải:Có thể trình bày các biến đổi lí học của thức ăn trong ống tiêu hoá theo bảng sauVị tríCác biến...
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau.Bài 1. Tiêu hoá thức ăn gồm những quá trình biến đổi nào?A. Biến đổi hoá học.                        ...
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau.Bài 9. Ở khoang miệng, biến đổi lí học và hoá học gồm các hoạt độngA. Nhai, nghiền, biến đổi tinh bột.B. Co bóp của dạ dày, biến đổi...
Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trông trong các câu sau cho phù hợp.Bài 17. Quá trình tiêu hoá nhờ hoạt động của các cơ quan trong...(1)... và các tuyến tiêu hoá. Quá trình tiêu hoá...