B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 52 – Sách bài tập Sinh 6


Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau:1. Các bộ phận chính của hoa gồmA. cuống hoa, đế hoa và cánh hoa.B. đài hoa, tràng hoa, nhị hoa và nhuỵ...
Bài 1. Căn cứ vào cách xếp hoa trên cây người ta chia thành mấy nhóm hoa? Cho ví dụ.Lời giải:Dựa vào cách xếp hoa trên cây, người ta chia thành 2 nhóm:- Hoa mọc đơn độc, ví dụ: hoa hồng,...