B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 61


Bài 1. Phân biệt và nêu mối liên quan giữa tiêu hoá với đồng hoá và dị hoá với bài tiết.Lời giải:Các tế bào của cơ thể thường xuyên cần các chất dinh dưỡng và O2 lấy từ môi trường bên...
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau:Bài 1. Năng lượng giải phóng trong quá trình dị hoá được sử dụngA. Tổng hợp các chất hữu cơ.                ...
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau:Bài 7:Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể có đặc điểmA. Thức ăn, nước và muối khoáng... từ môi trường ngoài qua các hệ cơ quan vào cơ...
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau:Bài 13. Trao đổi chất khác chuyển hoá vật chất làA. Trao đổi chất là mặt biểu hiện bên ngoài của chuyển hoá vật chất xảy ra ở...
Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong các cảu sau cho phù hợp:Bài 19. Trao đổi chất là... (1)... của quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng. Sự chuyển hoá vật chất và năng lượng...
Câu nào đúng ghi Đ và câu nào sai ghi S vào ô trống. Bài 25.CâuĐúngSai1. Thức ăn và nước vào cơ thể qua hệ tiêu hoá.  2. Chất thải từ hệ tiêu hoá thải ra môi trường ngoài.  3. Khí thải qua...