B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 62 – Sách bài tập Sinh học 6


Bài 1. Quan sát tất cả các loại quả đã mang đến lớp và các loại quả có trong hình 32 SGK, căn cứ vào đặc điểm của vỏ quả, có thể phân chia các quả đó thành mấy nhóm?...
Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau:1. Đặc điểm chính phân biệt quả khô và quả thịt làA. vỏ quả.B. hạt nằm trong quả.C. thịt quả.D. cả A và...