B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 78


Bài 1. Vì sao có sự khác nhau về thành phần của nước tiểu đầu và máu? Lời giải:- Điểm khác nhau:+ Nước tiểu đầu: Không có các tế bào máu và prôtêin có kích thước lớn + Máu: Có các tế bào...
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau:Bài 1. Các cơ quan bài tiết quan trọng là:A. Da bài tiết mồ hôi.                            B....
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau: Bài 6. Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan theo thứ tựA. Thận, cầu thận, bóng đái.B. Thận, ống thận, bóng đái.C. Thận, bóng đái, cầu thận.D....
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau: Bài 11. Các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu làA. Thường xuyên giữ vệ sinh cho cơ thể.B. Khẩu phần ăn hợp...
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau: Bài 16. Sự bài tiết nước tiểu có đặc điểmA. Diễn ra liên tục.B. Diễn ra gián đoạn.C. Tuỳ từng thời điểm có thể liên tục hoặc gián đoạn.D....
Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong các cáu sau cho phù hợp:Bài 21. Bài tiết giúp cơ thể thải loại... (1) ... và... (2) ... Hoạt động bài tiết do các cơ quan bài tiết như...(3)... đảm...
Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điền kết quả vào cột 3. Bài 25.Cột 1Cột 2Cột 31. Máu được lọc sạch là2. Máu có nhiều chất thải là A. máu từ tĩnh mạch ra...