B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 89


Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau.Bài 1. Da có cấu tạo gồmA. 1 lớp.                     B. 2 lớp.C. 3 lớp.        ...
Bài 1. Chức năng điểu hoà thân nhiệt của cơ thể do bộ phận nào đảm nhiệm?* Lời giải:Chức năng điều hoà thân nhiệt của cơ thể do da đảm nhiệm là chủ yếu nhờ: - Da phủ khắp bề...
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau. Bài 7. Cấu tạo của lớp bìA. Gồm những tế bào chết đã hoá sừng, xếp sít nhau.B. Là lớp tế bào sống có khả năng phân chia tạo...
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau.Bài 13. Khi trời quá nóng da có phản ứngA. Mao mạch dưới da dãn, tiết nhiều mồ hôi.B. Mao mạch dưới da dãn.C. Mao mạch dưới da co.D....
Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong câu sau cho phù hợp.Bài 20. Nếu da bị bẩn sẽ bít các lỗ thoát của các... (1) ..., ảnh hưởng tới sự điều hoà nhiệt, làm tắc các...