B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 95


Bài 1. Hãy vẽ sơ đồ trao đổi khí. Nhờ đâu thực vật có khả năng điều hoà lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí?Lời giải: - Vẽ sơ đồ trao đổi khí-        Nhờ quá trình quang hợp, thực vật...
Khoanh tròn vào chữ cái chỉ phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau.1. Thực vật góp phần quan trọng trong việc hạn chếA. nạn ngập lụt, xói lở bờ sông, xói lở bờ biển.B. xói...