Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính:2. Tính nhẩm:60 - 10 - 30 =           90 - 10 - 20 =        80 - 30 - 20 =60-40 =                    90-30 =                 80-50 =3. Đặt tính...

  Đề bài

  1. Tính:

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 SGK Toán 2

  2. Tính nhẩm:

  60 – 10 – 30 =           90 – 10 – 20 =        80 – 30 – 20 =

  60-40 =                    90-30 =                 80-50 =

  3. Đặt tính rồi tính hiệu, biết sô bị trừ và số trừ lần luợt là:

  a) 84 và 31;     b) 77 và 53;       c) 59 và 19.

  4. Từ mảnh vải dài 9dm, cắt ra 5dm để may túi. Hỏi mảnh vải còn lại dài mấy đề-xi-mét?

  5.  Khoanh vào chữ đặt truớc câu trả lời đúng:

  Trong kho có 84 cái ghế, đã lấy ra 24 cái ghế. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu cái ghế?

  A. 24 cái ghế     B. 48 cái ghế           C. 60 cái ghế           D. 64 cái ghế.

  Lời giải chi tiết

  1.

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 SGK Toán 2

  2.

  60 – 10 – 30 = 20       90 – 10 – 20 = 60        80 – 30 – 20 = 30

  60 – 40 = 20              90 – 30 = 60               80 – 50 = 30

  3. 

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 SGK Toán 2

  4.

  Độ dài mảnh vải còn lại là

  9 – 5 = 4 (dm)

  Đáp số: 4dm

  5.

  Chọn C

  Bài tập cùng chuyên mục