Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 11 SGK Toán 2


  Đề bài1. Viết các số 25, 62, 99, 87, 39, 85 theo mẫu:                 25 = 20 + 52. Viết số thích hợp vào ô trống:3. Tính:4. Mẹ và chị hái được 85 quả cam, mẹ hái được 44 quả cam. Hỏi chị hái...

  Đề bài

  1. Viết các số 25, 62, 99, 87, 39, 85 theo mẫu:

                   25 = 20 + 5

  2. Viết số thích hợp vào ô trống:

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 11 SGK Toán 2

  3. Tính:

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 11 SGK Toán 2

  4. Mẹ và chị hái được 85 quả cam, mẹ hái được 44 quả cam. Hỏi chị hái được bao nhiêu quả cam?

  5. Số?

                1dm =… cm;        10cm =… dm

  Lời giải chi tiết

  1.

  62 = 60 + 2

  99 = 90 + 9

  87 = 80 + 7

  39 = 30 + 9

  85 = 80 + 5

  2. 

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 11 SGK Toán 2

  3. 

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 11 SGK Toán 2

  4. 

  Số quả cam chị hái được là

  85 – 44 = 41 (quả cam)

  Đáp số: 41 quả cam.

  5. 

       1dm = 10cm;          10cm = 1dm

  Bài tập cùng chuyên mục