Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 111 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:8: 2 =             10: 2 =                  14: 2 =                     18: 2 =16: 2 =             6: 2 =...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  8: 2 =             10: 2 =                  14: 2 =                     18: 2 =

  16: 2 =             6: 2 =                  20: 2 =                     12: 2 =

  2. Tính nhẩm:

   2 x 6 =               2 x 8 =                  2 x 2 =                         2 x 1 =

  12: 2 =              16: 2 =                  4: 2 =                         2: 2 =

  3. Có 18 lá cờ chia đều cho 2 tổ. Hỏi mỗi tổ được mấy lá cờ?

  4. Có 20 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 2 bạn. Hỏi tất cả có mấy hàng?

  5. Hình nào có \({1 \over 2}\) số con chim đang bay?

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 111 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1.

   8: 2 = 4             10: 2 = 5                  14: 2 = 7                     18: 2 = 9

  16: 2 = 8             6: 2 = 3                  20: 2 = 10                     12: 2 = 6

  2.

   2 x 6 = 12              2 x 8 = 16             2 x 2 = 4                         2 x 1 = 2

  12: 2 = 6              16: 2 = 8               4: 2 = 2                         2: 2 = 1

  3.

  Số lá cờ của mỗi tổ là:

  18: 2 = 9 (lá cờ)

  Đáp số: 9 lá cờ.

  4.

  Tất cả có số hàng là:

  20: 2 = 10 (hàng)

  Đáp số: 10 hàng.

  5.

  Hình a và hình c.

  Bài tập cùng chuyên mục