Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tìm \(x\):a) \(x\times 2 = 4\)                       b) \(2\times x = 12\)                      c) \(3\times x =  27\)2. Tìm y:a) y + 2 = 10          ...

  Đề bài

  1. Tìm \(x\):

  a) \(x\times 2 = 4\)                       b) \(2\times x = 12\)                      c) \(3\times x =  27\)

  2. Tìm y:

  a) y + 2 = 10                     b) y x 2 = 10                      c ) 2 x y = 10

  3. Viết số thích hợp vào ô trống:

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117 SGK Toán 2

  4. Có 12kg gạo chia đều cho 3 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam gạo?

  5. Có 15 bông hoa cắm vào các lọ, mỗi lọ có 3 bông hoa. Hỏi cắm được mấy lọ hoa?

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1.

  a) \(x\times 2 = 4\)   

       \(x \quad= 4: 2\)

       \(x\quad = 2\)

   b) \(2\times x = 12\)

                   \(x = 12: 2\) 

                  \(x = 6\)

  c) \(3\times x =  27\)

                  \(x = 27: 3\)

                  \(x = 9\)

  2.

  a) y + 2 = 10

           y = 10 – 2

           y = 8

  b) y x 2 = 10

           y = 10: 2

           y = 5

  c) 2 x y = 10

           y = 10: 2

           y = 5

  3.

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117 SGK Toán 2

  4.

  Số ki-lô-gam gạo trong mỗi túi là:

  12: 3 = 4 (kg)

  Đáp số: 4 kg.

  5.

  Số lọ hoa là:

  15: 3 = 5 (lọ hoa)

  Đáp số: 5 lọ hoa

  Bài tập cùng chuyên mục