Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 SGK Toán 3


  Đề bài1. Đồng hồ chỉ mấy giờ?2. Đọc các số sau: I, III, IV, VI, VII, IX, XI, VIII, XII3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:4. Dùng các que diêm có thể xếp thành các số sau:      a) Có 5 que diêm, hãy xếp thành số 8, số 21      b)...

  Đề bài

  1. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 SGK Toán 3

  2. Đọc các số sau: I, III, IV, VI, VII, IX, XI, VIII, XII

  3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 SGK Toán 3

  4. Dùng các que diêm có thể xếp thành các số sau:

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 SGK Toán 3

        a) Có 5 que diêm, hãy xếp thành số 8, số 21

        b) Có 6 que diêm, hãy xếp thành số 9

        c) Với 3 que diêm có thể xếp được những số nào?

  5. Có 3 que diêm xếp thành số 11 như hình bên

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 SGK Toán 3

  Hãy nhấc một que diêm và xếp lại để được số 9

  Lời giải chi tiết

  1.

  Đồng hồ ở hình A chỉ 4 giờ

  Đồng hồ ở hình B chỉ 8 giờ 15 phút

  Đồng hồ ở hình C chỉ 8 giờ 55 phút hay 9 giờ kém 5 phút

  2. 

  Các số đã cho đọc là: một, ba, bốn, sáu, bảy., chín, mười một, tám, mười hai

  3. 

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 SGK Toán 3

  4.

  a) Có thể xếp như sau:

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 SGK Toán 3

  b)Có thể xếp như sau:

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 SGK Toán 3

  c) Với 3 que diêm, có thể xếp được những số là:

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 SGK Toán 3

  5. 

   Có thể nhấc một que diêm và xếp lại như sau:

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 SGK Toán 3

  Bài tập cùng chuyên mục