Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 141 SGK Toán 2


  Đề bài1. Viết (theo mẫu):2. Điền dấu  >; <; = thích hợp vào chỗ trống: 3. Điền dấu  >; <; = thích hợp vào chỗ trống: 100...110                            180...170140...140                        ...

  Đề bài

  1. Viết (theo mẫu):

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 141 SGK Toán 2

  2. Điền dấu  >; <; = thích hợp vào chỗ trống: 

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 141 SGK Toán 2

  3. Điền dấu  >; <; = thích hợp vào chỗ trống: 

  100…110                            180…170

  140…140                            190…150

  150…170                            160…130

  4. Số?

  110;…; 130; 140;…; 160; 170;…;….;200

  5. Xếp 4 hình tam giác thành hình tứ giác (xem hình vẽ):

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 141 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1.

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 141 SGK Toán 2

  2.

  110 < 120                          110 < 120  

  120 > 110                          150 > 130                      

  130 < 150                          150 > 130

  3.

  100 < 110                            180 > 170

  140 = 140                            190 > 150

  150 < 170                            160 > 130

  4.

  110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200.

  5.

  Có thể xếp hình như sau:

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 141 SGK Toán 2

  BaitapSachgiaokhoa.com

   

   

   


  Bài tập cùng chuyên mục