Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 37 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:6 + 5 =               6 + 6 =                6 + 7 =                   6 + 8 = 5 + 6 =          ...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  6 + 5 =               6 + 6 =                6 + 7 =                   6 + 8 = 

  5 + 6 =               6 + 10 =              7 + 6 =                   6 + 9 =

  8 + 6 =               9 + 6 =                6 + 4 =                   4 + 6 = 

  2. Viết số thích hợp vào ô trống:

   

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 37 SGK Toán 2

  3. Số? 

   

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 37 SGK Toán 2

  4. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

   

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 37 SGK Toán 2

  5. Trong hình bên:

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 37 SGK Toán 2

  a) Có mấy hình tam giác?

  b) Có mấy hình tứ giác?

  Lời giải chi tiết

  1. 

  6 + 5 = 11              6 + 6 = 12               6 + 7 = 13                 6 + 8 = 14

  5 + 6 = 11              6 + 10 = 16             7 + 6 = 13                  6 + 9 = 15

  8 + 6 = 14              9 + 6 = 15               6 + 4 = 10                  4 + 6 = 10

  2. 

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 37 SGK Toán 2

  3.

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 37 SGK Toán 2

  4. 

  Số cây đội 2 trồng được là:

  46 + 5= 51 ( cây )

  Đáp số: 51 cây.

  5. 

  Đánh số vào hình rồi đếm:

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 37 SGK Toán 2

  a) Có 3 hình tam giác: h1, h3, h (1,2,3)

  b) Có 3 hình tứ giác là: h2, h(1,2), h (2,3).

  Bài tập cùng chuyên mục