Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 39 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:a) 9 + 6 =                7 + 8 =                6 + 5 =               3 + 9 =     6 + 9 =         ...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  a) 9 + 6 =                7 + 8 =                6 + 5 =               3 + 9 = 

      6 + 9 =                8 + 7 =                5 + 6 =                9 + 3 =

  b) 3 + 8 =                4 + 8 =                2 + 9 =                6 + 7 =

      5 + 8 =                4 + 7 =                5 + 9 =                7 + 7 = 

  2. Tính:

  8 + 4 + 1 =                  7 + 4 + 2 =                   6 + 3 + 5 = 

  8 + 5 =                         7 + 6 =                          6 + 8 = 

  3.

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 39 SGK Toán 2

  4. Mẹ hái được 38 quả bưởi, chị hái được 16 quả bưởi. Hỏi mẹ và chị hái được tất cả bao nhiêu quả bưởi?

  5. Điền chữ số thích hợp vào chỗ trống:

  a) 5… > 58;                            b) 89 <… 8.v

  Lời giải chi tiết

  1.

  a) 9 + 6 = 15          7 + 8 = 15         6 + 5 = 11        3 + 9 = 12      

     6 + 9 = 15           8 + 7 = 15         5 + 6 = 11        9 + 3 = 12      

  b) 3 + 8 = 11          4 + 8 = 12         2 + 9 = 11        6 + 7 = 13     

      5 + 8 = 13          4 + 7 = 11         5 + 9 = 14        7 + 7 = 14 

  2. 

  8 + 4 + 1 = 13              7 + 4 + 2 = 13                  6 + 3 + 5 = 14

  8 + 5 = 13                     7 + 6 = 13                         6 + 8 = 14

  3. 

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 39 SGK Toán 2

  4. 

  Số quả bưởi mẹ và chị hái được tất cả là:

  38 + 16 = 54 ( quả bưởi )

  Đáp số: 54 quả bưởi.

  5. 

  a) 59 > 58;                            b) 89 < 98.

  Bài tập cùng chuyên mục