Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 44 SGK Toán 2


  Đề bàiBài 1. Tính:5 + 6 =              16 + 5 =               40 + 5 =               4 + 16 =8 + 7 =              27 +...

  Đề bài

  Bài 1. Tính:

  5 + 6 =              16 + 5 =               40 + 5 =               4 + 16 =

  8 + 7 =              27 + 8 =               30 + 6 =                 3 + 47 =

  9 + 4 =              44 + 9 =               7 + 20 =                 5 + 35 =

  Bài 2. Số?

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 44 SGK Toán 2

  Bài 3. Viết số thích hợp vào ô trống:

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 44 SGK Toán 2

  Bài 4. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

  Lần bán đầu: 45kg gạo

  Lần bán sau: 38kg gạo

  Cả hai lần bán:… kg gạo?

  Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 44 SGK Toán 2

  Túi gạo cân nặng mấy kg?

  A. 1kg

  B. 2kg

  C. 3kg

  D. 4kg

  Lời giải chi tiết

  1.

  5 + 6 = 11             16 + 5 = 21              40 + 5 = 45                4 + 16 = 20

  8 + 7 = 15             27 + 8 = 35              30 + 6 = 36                3 + 47 = 50

  9 + 4 = 13             44 + 9 = 53              7 + 20 = 27                5 + 35 = 40

  2. 

                   Hình a. 45kg;               Hình b. 45l

  3. 

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 44 SGK Toán 2

  4. 

  Số kg cả hai lần bán là

  45 + 38 = 83 (kg)

  Đáp số: 83 kg gạo.

  5. 

  Khoanh vào D.

  Bài tập cùng chuyên mục