Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 55 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:12 - 3 =             12 - 5 =              12 - 7 =               12 - 9 =12 - 4 =             12 - 6...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  12 – 3 =             12 – 5 =              12 – 7 =               12 – 9 =

  12 – 4 =             12 – 6 =              12 – 8 =               12 – 10 =

  2. Đặt tính rồi tính:

  a) 62 – 27;            72 – 15;                 32 – 8.

  b) 53 + 19;            36 + 36;                25 + 27.

  3. Tìm x:

  a) x + 18 = 52;                   b) x + 24 = 62;                          

  c) 27 + x = 82.

  4. Vừa gà vừa thỏ có 42 con, trong đó có 18 con thỏ. Hỏi có bao nhiêu con gà?

  5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  Có bao nhiêu hình tam giác?

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 55 SGK Toán 2

  A. Có 7 hình tam giác.

  B. Có 8 hình tam giác

  C. Có 9 hình tam giác

  D. Có 10 hình tam giác.

  Lời giải chi tiết

  1. 

  12 – 3 = 9            12 – 5 = 7             12 – 7 = 5              12 – 9 = 3

  12 – 4 = 8            12 – 6 = 6             12 – 8 = 4              12 – 10 = 2

  2.

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 55 SGK Toán 2

  3.

  a) x + 18 = 52                   b) x + 24 = 62                      

             x = 52 – 18                x          = 62 – 24                               

             x = 34                       x          = 38                                     

   

  c) 27 + x = 82

              x = 82 – 27

              x = 55

  4.

  Số con gà có là:

  42 – 18 = 24 (con gà )

  Đáp số: 24 con gà.

  5. Khoanh tròn chữ D.

  Bài tập cùng chuyên mục