Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:13 - 4 =                  13 - 6 =                     13 - 8 = 13 - 5 =                  13 - 7 =    ...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  13 – 4 =                  13 – 6 =                     13 – 8 = 

  13 – 5 =                  13 – 7 =                     13 – 9 =

  2. Đặt tính rồi tính:

  a) 63 – 35;                       73 – 29;                        33 – 8

  b) 93 – 46;                       83 – 27;                       43 – 14.

  3. Tính:

  33 – 9 – 4 =                   63 – 7 – 6 =                 42 – 8 – 4 =

  33 – 13 =                      63 – 13 =                      42 – 12 = 

  4. Cô giáo có 63 quyển vở, cô đã phát cho học sinh 48 quyển vở. Hỏi cô giáo còn bao nhiêu quyển vở?

  5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

                      Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 SGK Toán 2

  Kết quả của phép tính là:

  A. 27

  B. 37

  C. 17

  D. 69

  Lời giải chi tiết

  1. 

  13 – 4 = 9                 13 – 6 = 7                    13 – 8 = 5

  13 – 5 = 8                 13 – 7 = 6                    13 – 9 = 4

  2. 

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 SGK Toán 2

  3. 

  33 – 9 – 4 = 20                 63 – 7 – 6 = 50                42 – 8 – 4 = 30

  33 – 13 = 20                    63 – 13 = 50                    42 – 12 = 30

  4. 

  Số quyển vở cô giáo còn lại là:

  63 – 48 = 15 ( quyển vở )

  Đáp số: 15 quyển vở.

  5. 

  Khoanh vào đáp án C.

  Bài tập cùng chuyên mục