Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 98 SGK Toán 2


  Đề bài1. Số?2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):3. Mỗi can đựng 3l dầu. Hỏi 5 can như thế đựng được bao nhiêu lít dầu?4. Mỗi túi có 3kg gạo. Hỏi 8 túi như thế có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?5. Số?a) 3; 6; 9 ;...;....b)10 ;...

  Đề bài

  1. Số?

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 98 SGK Toán 2

  2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 98 SGK Toán 2

  3. Mỗi can đựng 3l dầu. Hỏi 5 can như thế đựng được bao nhiêu lít dầu?

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 98 SGK Toán 2

  4. Mỗi túi có 3kg gạo. Hỏi 8 túi như thế có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 98 SGK Toán 2

  5. Số?

  a) 3; 6; 9 ;…;….

  b)10 ; 12 ; 14;…;….

  c) 21 ;24; 27;….;….

  Lời giải chi tiết

  1.

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 98 SGK Toán 2

  2.

  Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 98 SGK Toán 2

  3.

  Số lít dầu đựng tròn 5 can là:

  3 x 5 = 15 (l)

  Đáp số: 15 l

  4.

  Số gạo có trong 8 túi là:

  3 x 8 = 24 (kg)

  Đáp số: 24 kg

  5.

  a) 3; 6; 9 ;12; 15

  b)10 ; 12 ; 14; 16; 18

  c) 21 ;24; 27;30;33

  Bài tập cùng chuyên mục