Bài 1, 2, 3, 4 trang 102 SGK Toán 3


  Đề bài1.Tính:2. Đặt tính rồi tínha) 2634 + 4848   1825  + 455b) 5716 + 1749    707 + 5887        3. Đội  một trồng được 3680 cây, đội hai trồng được 4220 cây. Hỏi cả hai đội trồng được bao nhiêu cây?4. Nêu tên trung điểm mỗi cạnh của hình chữ...

  Đề bài

  1.Tính:

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 102 SGK Toán 3

  2. Đặt tính rồi tính

  a) 2634 + 4848

     1825  + 455

  b) 5716 + 1749

      707 + 5887        

  3. Đội  một trồng được 3680 cây, đội hai trồng được 4220 cây. Hỏi cả hai đội trồng được bao nhiêu cây?

  4. Nêu tên trung điểm mỗi cạnh của hình chữ nhật ABCD

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 102 SGK Toán 3

  Lời giải chi tiết

  1.

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 102 SGK Toán 3

  2. 

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 102 SGK Toán 3

  3. 

  Số cây cả hai đội trồng được là:

  3680 + 4220 = 7900 (cây)

  Đáp số: 7900 cây.

  4. 

  Trung điểm của cạnh AB là M

  Trung điểm của cạnh CD là P

  Trung điểm của cạnh BC là N

  Trung điểm của cạnh DA là Q

  Bài tập cùng chuyên mục