Bài 1, 2, 3, 4 trang 103 SGK Toán 3


  Đề bài1. Tính nhẩm:5000 + 1000 =6000 + 2000 =4000  + 5000 =8000 + 2000 =2. Tính nhẩm (theo mẫu):2000 + 400 =9000 + 900 =300 + 4000 =600 + 5000 =7000 + 800 =3. Đặt tính rồi tính:a) 2541 + 4238    5348 + 936b) 4827 + 2634    805...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  5000 + 1000 =

  6000 + 2000 =

  4000  + 5000 =

  8000 + 2000 =

  2. Tính nhẩm (theo mẫu):

  2000 + 400 =

  9000 + 900 =

  300 + 4000 =

  600 + 5000 =

  7000 + 800 =

  3. Đặt tính rồi tính:

  a) 2541 + 4238

      5348 + 936

  b) 4827 + 2634

      805 + 6475

  4. Một cửa hàng buổi sáng bán được 432l dầu, buổi chiều bán được gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 1, 2, 3, 4 trang 103 SGK Toán 3

  1. 

  4000 + 3000 =?

  Nhẩm: 4 nghìn + 3 nghìn = 7 nghìn

  Vậy 4000 + 3000 = 7000

  2. 

  Mẫu: 6000 + 500 = 6500

  Lời giải chi tiết

  1.

  Nhẩm và ghi kết quả như sau:

  5000 + 1000 = 6000

  6000 + 2000 = 8000

  4000  + 5000 =  9000

  8000 + 2000 = 10 000

  2.

  2000 + 400 = 2400

  9000 + 900 = 9900

  300 + 4000 = 4300

  600 + 5000 = 5600

  7000 + 800 = 7800

  3. 

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 103 SGK Toán 3

  4.

  Số lít dầu cửa hàng bán được trong buổi chiều là:

  432 x 2 = 864 (l)

  Số lít dầu cửa hàng bán cả hai buổi được là:

  432 + 864 = 1296(l)

  Đáp số: 1296 l

  Bài tập cùng chuyên mục