Bài 1, 2, 3, 4 trang 104 SGK Toán 3


  Đề bài1. Tính:2. Đặt tính rồi tínha) 5482 - 1956                    b)   9996 - 6669    8695 - 2772                          2340 - 5123. Một cửa hàng có 4283m vải, đã bán được 1635m...

  Đề bài

  1. Tính:

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 104 SGK Toán 3

  2. Đặt tính rồi tính

  a) 5482 – 1956                    b)   9996 – 6669

      8695 – 2772                          2340 – 512

  3. Một cửa hàng có 4283m vải, đã bán được 1635m vải. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải?

  4. Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 8 cm rồi xác định trung điểm O của đoạn thẳng đó.

  Lời giải chi tiết

  1.

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 104 SGK Toán 3

  2.

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 104 SGK Toán 3

  3. 

  Tóm tắt:

  Có: 4283m

  Đã bán: 1635m

  Còn:…m?

  Giải

  Cửa hàng còn lại số mét vải là:

  4283 – 1635 = 2648(m)

  Đáp số: 2648 m

  4. 

  Thực hiện theo các bước sau:

  + Vẽ đoạn thẳng AB dài 8 cm (bằng thước vẽ)

  + Chia nhẩm: 8cm: 2 = 4cm

  + Đặt vạch 0cm của thước trùng với điểm A, mép thước trùng với đoạn thẳng AB, chấm điểm O trên đoạn thẳng AB sao cho O ứng với vạch 4 của thước.

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 104 SGK Toán 3

  Bài tập cùng chuyên mục