Bài 1, 2, 3, 4 trang 105 SGK Toán 3


  Đề bài1. Tính nhẩm:7000 – 2000 =6000 – 4000 =9000 – 1000 =10 000 – 8000 =2. Tính nhẩm theo mẫu3600 – 600 =7800 – 500 =9500 – 100 =6200 – 4000 =4100 – 1000 =5800 – 5000 =3. Đặt tính rồi tính:a) 7284 – 3528              ...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  7000 – 2000 =

  6000 – 4000 =

  9000 – 1000 =

  10 000 – 8000 =

  2. Tính nhẩm theo mẫu

  3600 – 600 =

  7800 – 500 =

  9500 – 100 =

  6200 – 4000 =

  4100 – 1000 =

  5800 – 5000 =

  3. Đặt tính rồi tính:

  a) 7284 – 3528                  b) 6473 – 5645

     9061 – 4503                       4492 – 833

  4. Một kho có 4720 kg muối, lần đầu chuyển đi 2000kg muối sau chuyển đi 1700 kg muối. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam muối? (Giải bằng hai cách)

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 1, 2, 3, 4 trang 105 SGK Toán 3

  1. 

       8000 – 5000 = ?

  Nhẩm: 8 nghìn – 5 nghìn = 3 nghìn

  Vậy: 8000 – 5000 = 3000

  2. 

  Mẫu: 5700 – 200 = 5500

           8400 – 3000 = 5400

  Lời giải chi tiết

  1.

  Nhẩm và ghi kết quả như sau:

  7000 – 2000 = 5000

  6000 – 4000 = 2000

  9000 – 1000 = 8000

  10 000 – 8000 = 2000

  2.

  3600 – 600 = 3000

  7800 – 500 = 7300

  9500 – 100 = 9400

  6200 – 4000 = 2200

  4100 – 1000 = 3100

  5800 – 5000 = 800

  3.

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 105 SGK Toán 3

  4.

  Tóm tắt:

  Có:  4720 kg

  Chuyển lần 1: 2000 kg

  Chuyển lần 2: 1700kg

  Còn: …?kg

  Giải

  Cách 1: Số muối còn lại sau khi chuyển lần 1:

  4720 – 2000 = 2720 (kg)

  Số muối còn lại sau khi chuyển lần 2:

  2720 – 1700 = 1020 (kg)

  Đáp số: 1020 kg

  Cách 2: Hai lần chuyển muối được:

  2000 + 1700 = 3700 (kg)

  Số muối còn lại trong kho sau hai lần chuyển:

  4720 – 3700 = 1020 (kg)

  Đáp số: 1020 kg

  Bài tập cùng chuyên mục