Bài 1, 2, 3, 4 trang 113 SGK Toán 3


  Đề bài1. Tính:2. Đặt tính rồi tính :a) 1023 x 3                           b) 1212 x 4    1810 x 5                               2005 x 43. Xây một bức tường hết 1015 viên...

  Đề bài

  1. Tính:

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 113 SGK Toán 3

  2. Đặt tính rồi tính :

  a) 1023 x 3                           b) 1212 x 4

      1810 x 5                               2005 x 4

  3. Xây một bức tường hết 1015 viên gạch. Hỏi xây bốn bức tường như thế bao nhiêu viên gạch?

  4. Tính nhẩm

  a)  2000 x 2 =

      4000  x 2 =

       3000 x 3 =

  b)  20 x 5 =

       200 x 5 =

       2000 x 5 =

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 1, 2, 3, 4 trang 113 SGK Toán 3

  4. Cách làm : 2000 x 3 = ?

  Nhẩm 2 nghìn x 3 = 6 nghìn

  Vậy : 2000 x 3 = 6000

  Lời giải chi tiết

  1.

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 113 SGK Toán 3

  2.

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 113 SGK Toán 3

  3.

  Số viên gạch xây bốn bức tường là :

  1015 x 4 = 4060 (viên)

  Đáp số: 4060 viên.

  4. 

  Học sinh nhẩm rồi ghi kết quả :

  a)

  2000 x 2 = 4000

  4000  x 2 =8000

  3000 x 3 = 9000

  b)

  20 x 5 = 100

  200 x 5 = 400

  2000 x 5 = 10 000

  Hướng dẫn thêm : Có thể nhẩm như sau :

  20 x 5 = ?

  2 chục x 5 = 10 chục

  20 x 5 = 100

  Bài tập cùng chuyên mục