Bài 1, 2, 3, 4 trang 114 SGK Toán 3


  Đề bài1. Viết thành phép nhân và ghi kết quả:a) 4129 + 4129 =b) 2007 + 2007 + 2007  + 2007 =c) 1052 + 1052 + 1052 =2. Số ?Số bị chia423   Số chia3345Thương 141240110713. Có hai thùng, mỗi thùng chứa 1025l dầu. người ta đã lấy ra 1350l dầu từ các thùng đó. Hỏi...

  Đề bài

  1. Viết thành phép nhân và ghi kết quả:

  a) 4129 + 4129 =

  b) 2007 + 2007 + 2007  + 2007 =

  c) 1052 + 1052 + 1052 =

  2. Số ?

  Số bị chia

  423

       

  Số chia

  3

  3

  4

  5

  Thương

   

  141

  2401

  1071

  3. Có hai thùng, mỗi thùng chứa 1025l dầu. người ta đã lấy ra 1350l dầu từ các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu?

  4. Viết số thích hợp vào ô trống :

  Số đã cho

  113

  1015

  1107

  1009

  Thêm 6 đơn vị

  119

       

  Gấp 6 lần

  678

       

   

  Lời giải chi tiết

  1.

  a) 4129 + 4129 = 4129 x 2 = 8258

  b) 2007 + 2007 + 2007  + 2007 = 2007 x 4 = 8028

  c) 1052 + 1052 + 1052 = 1052 x 3 = 3156

  2.

  Số bị chia

  423

  423

  9604

  5355

  Số chia

  3

  3

  4

  5

  Thương

  141

  141

  2401

  1071

   Hướng dẫn :

  Cột thứ nhất : 423 : 3 = 141

  Cột thứ hai : 141 x 3 = 423

  Cột thứ ba : 2041 x 4 = 9604

  Cột thứ tư : 1071 x 5 = 5355

  3. 

  Số lít dầu chứa trong cả hai thùng là :

  1025 x 2 = 2050 (lít)

  Số lít dầu còn lại là :

  2050 – 1350 = 700 (lít)

  Đáp số: 700 l

  4.

  Số đã cho

  113

  1015

  1107

  1009

  Thêm 6 đơn vị

  119

  1021

  1113

  1015

  Gấp 6 lần

  678

  6090

  6642

  6954

  Bài tập cùng chuyên mục