Bài 1, 2, 3, 4 trang 114 SGK Toán 4


  Đề bài1. Rút gọn các phân số:  \(\frac{14}{28};\; \frac{25}{50} ; \;\frac{48}{30};\;\frac{81}{54}\)2. Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng   \(\frac{2}{3}\)?                        \(\frac{20}{30};\frac{8}{9};\frac{8}{12}\)3. Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng \(\frac{25}{100}\)?                 \(\frac{50}{150};\frac{5}{20};\frac{8}{32}\)4. Tính...

  Đề bài

  1. Rút gọn các phân số:  \(\frac{14}{28};\; \frac{25}{50} ; \;\frac{48}{30};\;\frac{81}{54}\)

  2. Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng   \(\frac{2}{3}\)?

                          \(\frac{20}{30};\frac{8}{9};\frac{8}{12}\)

  3. Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng \(\frac{25}{100}\)?

                   \(\frac{50}{150};\frac{5}{20};\frac{8}{32}\)

  4. Tính (theo mẫu):

  a) \(\frac{ 2\times 3\times 5}{3\times 5\times7};\)                   b) \(\frac{ 8\times 7\times 5}{11 \times 8 \times 7};\)             c) \(\frac{ 19\times 2\times5}{19\times 3\times 5};\) 

  Mẫu: a) \(\frac{ 2\times \not{3}\times \not{5}}{\not{3}\times \not{5}\times7} = \frac{2} {7}\) 

  Chú ý: Trong mẫu trên, ta đã cùng chia nhẩm tích ở trên và tích ở dưới gạch ngang cho 3, rồi cùng chia nhẩm cho 5.

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 1, 2, 3, 4 trang 114 SGK Toán 4

  2; 3. Rút gọn các phân số thành phân số tối giản (nếu được). Các phân số cùng phân số tối giản thì bằng nhau.

  Lời giải chi tiết

  1. 

  \(\frac{14}{28} = \frac{14: 14}{28: 14}= \frac{1}{2}\)                 \(\frac{25}{50} = \frac{25: 25}{50: 25}= \frac{1}{2}\)

  \(\frac{48}{30} = \frac{48: 6}{30: 6} = \frac{8}{5}\)                 \(\frac{81}{54} = \frac{81: 9}{54: 9} = \frac{9}{6} = \frac{9: 3}{6: 3} = \frac{3}{2}\)

  2. 

  \(\frac{20}{30}=\frac{20: 10}{30: 10}=\frac{2}{3}\)                  \(\frac{8}{9}\) là phân số tối giản

  \(\frac{8}{12}=\frac{8: 4}{12: 4}= \frac{2}{3}\)

  Vậy có 2 phân số bằng \(\frac{2}{3}\) là \(\frac{20}{30};\frac{8}{12}\)

  3. 

  Ta có: \(\frac{25}{100}=\frac{25: 25}{100:25 }=\frac{1}{4}\)                  \(\frac{50}{1}=\frac{50: 50}{150: 50}=\frac{1}{3}\)

  \(\frac{5}{20}=\frac{5:5}{20:5 }=\frac{1}{4}\)                                   \(\frac{8}{32}=\frac{8:8}{32:8}=\frac{1}{4}\)

  Vậy các phân số bằng \(\frac{25}{100}\) là: \(\frac{5}{20};\frac{8}{32}\).

  4.

  b) \(\frac{ \not{8}\times \not{7}\times 5}{11 \times \not{8} \times \not{7}}= \frac{5}{11};\)           

  c) \(\frac{ \not{19}\times 2\times\not{5}}{\not{19}\times 3\times \not{5}} = \frac{2}{3}.\) 

  Bài tập cùng chuyên mục