Bài 1, 2, 3, 4 trang 116 SGK Toán 3


  Đề bài1. Đặt tính rồi tính:a) 1324 x 2               b) 2308 x 3    1719 x 4                   1206 x 52. An mua 3 cái bút, mỗi cái bút giá 2500 đồng. An đưa cho cô bán hàng 8000...

  Đề bài

  1. Đặt tính rồi tính:

  a) 1324 x 2               b) 2308 x 3

      1719 x 4                   1206 x 5

  2. An mua 3 cái bút, mỗi cái bút giá 2500 đồng. An đưa cho cô bán hàng 8000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại cho An bao nhiêu tiền?

  3. Tìm x:

  a) x: 3 = 1527             b) x: 4 = 1823

  4. Viết số thích hợp vào mỗi chỗ chấm?

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 116 SGK Toán 3

  Lời giải chi tiết

  1.

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 116 SGK Toán 3

  2.

  Số tiền mua 3 cái bút là :

  2500 x 3 = 7500 (đồng)

  Số tiền cô bán hàng phải trả lại cho An là :

  8000 – 7500  =  500 (đồng)

  Đáp số: 500 đồng.

  3.

  a) x: 3 = 1527  

     x       = 1527 x 3

     x       =    4581

  b) x: 4 = 1823

      x      = 1823 x 4

      x      =    7292

  4.

  Có 7 ô vuông đã tô màu trong hình

  Có 8 ô vuông đã tô màu trong hình

  Tô màu thêm 2 ô vuông để thành một hình vuông có tất cả 9 ô vuông

  Tô màu thêm 4 ô vuông để thành một hình chữ nhật có tất cả 12 ô vuông.

  Bài tập cùng chuyên mục