Bài 1, 2, 3, 4 trang 120 (Luyện tập chung) SGK Toán 3


  Đề bài1. Đặt tính rồi tính:a) 821 × 4                        b)  1012 × 5    3824 : 4                              5060 : 5c) 308 × 7               ...

  Đề bài

  1. Đặt tính rồi tính:

  a) 821 × 4                        b)  1012 × 5

      3824 : 4                              5060 : 5

  c) 308 × 7                         d) 1230 × 6

  2156 : 7                                 7380: 6.

  2. Đặt tính rồi tính:

  a) 4691 : 2;          b) 1230 : 3;

  c) 1607 : 4;          d) 1038 : 5

  3. Có 5 thùng sách, mỗi thùng đựng 306 quyển sách. Số sách đó chia đều cho 9 thư viện trường học. Hỏi mỗi thư viện được chia bao nhiêu quyển sách ?

  4. Một sân vận động hình chữ nhật có chiều rộng 95m và chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi sân vận động đó.

  Lời giải chi tiết

  1.

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 120 (Luyện tập chung) SGK Toán 3

  2.

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 120 (Luyện tập chung) SGK Toán 3

  3. 

  Tổng số sách trong 5 thùng là :

  \(306 × 5 = 1530\) (quyển)

  Số sách mỗi thư viện nhận là:

  \(1530: 9 = 170\) (quyển)

  Đáp số: \(170\) quyển.

  4.

  Chiều dài sân vận động là:

  \(95 × 3 = 285\) (m)

  Chu vi sân vận động là:

  \((285 + 95) × 2 = 760\) (m)

  Đáp số: \(760\) m.

  Bài tập cùng chuyên mục