Bài 1, 2, 3, 4 trang 15 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:9 + 3 =       9 + 6 =         9 + 8 =          9 + 7 =          9 + 4 = 3 + 9 =       6 + 9 =    ...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  9 + 3 =       9 + 6 =         9 + 8 =          9 + 7 =          9 + 4 = 

  3 + 9 =       6 + 9 =         8 + 9 =          7 + 9 =          4 + 9 = 

  2. Tính:

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 15 SGK Toán 2

  3. Tính:

  9 + 6 + 3 =                       9 + 4 + 2 = 

  9 + 9 + 1 =                       9 + 2 + 4 = 

  4. Trong vườn có 9 cây táo, mẹ trồng thêm 6 cây táo nữa. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây táo?

  Lời giải chi tiết

  1. 

  9 + 3 = 12       9 + 6 = 15        9 + 8 = 17         9 + 7 = 16         9 + 4 = 13

  3 + 9 = 12       6 + 9 = 15        8 + 9 = 17         7 + 9 = 16         4 + 9 = 13

  2. Tính:

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 15 SGK Toán 2

  3.

  9 + 6 + 3 = 18                      9 + 4 + 2 = 15

  9 + 9 + 1 = 19                      9 + 2 + 4 = 15

  4.

  Tóm tắt:

  Có: 9 cây táo

  Thêm: 6 cây táo

  Tất cả có:… cây táo?

  Giải

  Trong vườn có tất cả:

  9 + 6 = 15 (cây táo)

  Đáp số: 15 cây táo.

  Bài tập cùng chuyên mục