Bài 1, 2, 3, 4 trang 20 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính:2. Mỗi số 51, 43, 47, 25 là kết quả của phép tính nào?3. Có 18 con gà và 5 con vịt. Hỏi cả gà và vịt có bao nhiêu con?4. Vẽ đoạn thẳng có độ dài 5cm.Lời giải chi tiết 1. 2. 51 là kết quả của 48 + 343 là...

  Đề bài

  1. Tính:

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 20 SGK Toán 2

  2. Mỗi số 51, 43, 47, 25 là kết quả của phép tính nào?

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 20 SGK Toán 2

  3. Có 18 con gà và 5 con vịt. Hỏi cả gà và vịt có bao nhiêu con?

  4. Vẽ đoạn thẳng có độ dài 5cm.

  Lời giải chi tiết

   1. 

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 20 SGK Toán 2

  2. 

  51 là kết quả của 48 + 3

  43 là kết quả của 38 + 5

  47 là kết quả của 39 + 8

  25 là kết quả của 18 + 7

  3. 

  Tóm tắt:

  Gà: 18 con

  Vịt: 5 con

  Tất cả:…. con?

  Giải

  Số con cả gà và vịt có là:

  18 + 5 = 23 (con)

  Đáp số: 23 con

  4. 

  Học sinh dùng thước vẽ có chia vạch xăng-ti-met. Vẽ từ vạch số 0 đến vạch số 5.

  Dựa vào thước dùng bút nối hai điểm đó, ta được đoạn thẳng dài 5 cm.

  Bài tập cùng chuyên mục