Bài 1, 2, 3, 4 trang 21 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính: 2. Viết số thích hợp vào ô trống: 3. Đoạn thẳng AB dài 28dm, đoạn thẳng BC dài 34dm. Con kiến đi từ A đến C phải đi hết đoạn đường dài bao nhiêu đề-xi-mét?4. Điền dấu >; < hoặc = vào ô trống:8 + 4... 8 + 5  ...

  Đề bài

  1. Tính: 

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 21 SGK Toán 2

  2. Viết số thích hợp vào ô trống:

   

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 21 SGK Toán 2

  3. Đoạn thẳng AB dài 28dm, đoạn thẳng BC dài 34dm. Con kiến đi từ A đến C phải đi hết đoạn đường dài bao nhiêu đề-xi-mét?

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 21 SGK Toán 2

  4. Điền dấu >; < hoặc = vào ô trống:

  8 + 4… 8 + 5                           18 + 8… 19 + 9

  9 + 8… 8 + 9                           18 + 9… 19 + 8

  9 + 7… 9 + 6                           19 + 10… 10 + 18

  Lời giải chi tiết

  1. 

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 21 SGK Toán 2

  2. 

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 21 SGK Toán 2

  3. 

  Con kiến đi đoạn đường dài là:

  28 + 34 = 62 (dm)

  Đáp số 62dm

  4. 

  8 + 4 < 8 + 5                           18 + 8 < 19 + 9

  9 + 8 = 8 + 9                           18 + 9 = 19 + 8

  9 + 7 > 9 + 6                           19 + 10 > 10 + 18

  BaitapSachgiaokhoa.com

   

  Bài tập cùng chuyên mục