Bài 1, 2, 3, 4 trang 25 SGK Toán 2


  Đề bài1. Trong cốc có 6 bút chì, trong hộp có nhiều hơn trong cốc 2 bút chì. Hỏi trong hộp có bao nhiêu bút chì?2. Giải bài toán theo tóm tắt sau:An có: 11 bưu ảnhBình nhiều hơn An: 3 bưu ảnhBình có:... bưu ảnh?3. Giải bài toán theo tóm...

  Đề bài

  1.

   Bài 1, 2, 3, 4 trang 25 SGK Toán 2

  Trong cốc có 6 bút chì, trong hộp có nhiều hơn trong cốc 2 bút chì. Hỏi trong hộp có bao nhiêu bút chì?

  2. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

  An có: 11 bưu ảnh

  Bình nhiều hơn An: 3 bưu ảnh

  Bình có:… bưu ảnh?

  3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 25 SGK Toán 2

  4. Đoạn thẳng AB dài 10cm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB 2cm.

  a) Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

  b) Vẽ đoạn thẳng CD.

  Lời giải chi tiết

  1. 

  Số bút chì có trong hộp là:

  6 + 2 = 8 ( bút chì )

  Đáp số: 8 bút chì.

  2.

  Số bưu ảnh Bình có là:

  11 + 3 = 14 ( bưu ảnh )

  Đáp số: 14 bưu ảnh.

  3.

  Số người của đội 2 là:

  15 + 2 = 17 (người )

  Đáp số: 17 người.

  4.

  a) Độ dài của đoạn thẳng CD là:

  10 + 2 = 12 (cm)

  Đáp số: 12cm

  b) Dùng thước có vạch chia cm chấm một điểm tại vạch 0, một điểm tại vạch 12 sau đó nối lại bằng thước thẳng.

  BaitapSachgiaokhoa.com

   

  Bài tập cùng chuyên mục