Bài 1, 2, 3, 4 trang 27 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính:2. Viết số thích hợp vào ô trống:3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Số hình chữ nhật có trong hình vẽ là:A. 4            B. 5           C. 6  ...

  Đề bài

  1. Tính:

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 27 SGK Toán 2

  2. Viết số thích hợp vào ô trống:

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 27 SGK Toán 2

  3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 27 SGK Toán 2

  4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 27 SGK Toán 2

  Số hình chữ nhật có trong hình vẽ là:

  A. 4            B. 5           C. 6             D. 9

  Lời giải chi tiết

  1.

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 27 SGK Toán 2

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 27 SGK Toán 2

  2.

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 27 SGK Toán 2

  3.

  Độ dài đoạn thẳng AB là:

  17 + 8 = 25 (cm)

  Đáp số: 25cm

  4.

  Khoanh vào chữ D.

  Bài tập cùng chuyên mục