Bài 1, 2, 3, 4 trang 28 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính:2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:3. Một đội trồng rừng có 27 nữ và 18 nam. Hỏi đội trồng rừng có bao nhiêu người?4. Điền chữ số thích hợp vào ô trống:Lời giải chi tiết1.2. 3.Số người trong đội là:27 + 18 = 45 ( người )Đáp số: 45...

  Đề bài

  1. Tính:

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 28 SGK Toán 2

  2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 28 SGK Toán 2

  3. Một đội trồng rừng có 27 nữ và 18 nam. Hỏi đội trồng rừng có bao nhiêu người?

  4. Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 28 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1.

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 28 SGK Toán 2

  2. 

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 28 SGK Toán 2

  3.

  Số người trong đội là:

  27 + 18 = 45 ( người )

  Đáp số: 45 người.

  4.

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 28 SGK Toán 2

  Bài tập cùng chuyên mục