Bài 1, 2, 3, 4 trang 31 SGK Toán 2


  Đề bài1. - Trong hình tròn có mấy ngôi sao?- Trong hình vuông có mấy ngôi sao?- Trong hình vuông có nhiều hơn trong hình tròn mấy ngôi sao?- Trong hình tròn có ít hơn trong hình vuông mấy ngôi sao?b) Em phải vẽ thêm mấy ngôi sao nữa vào trong...

  Đề bài

  1.

   Bài 1, 2, 3, 4 trang 31 SGK Toán 2

  – Trong hình tròn có mấy ngôi sao?

  – Trong hình vuông có mấy ngôi sao?

  – Trong hình vuông có nhiều hơn trong hình tròn mấy ngôi sao?

  – Trong hình tròn có ít hơn trong hình vuông mấy ngôi sao?

  b) Em phải vẽ thêm mấy ngôi sao nữa vào trong hình tròn để số ngôi sao ở trong hai hình bằng nhau?

  2. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

  Anh            : 16 tuổi

  Anh hơn em:  5 tuổi

  Em              :… tuổi?

  3. Giải các bài toán theo tóm tắt sau:

  Em              : 11 tuổi

  Anh hơn em:  5 tuổi

  Anh            :… tuổi?

  4. Tòa nhà thứ nhất có 16 tầng, tòa nhà thứ hai có ít hơn tòa nhà thứ nhất 4 tầng. Hỏi tòa nhà thứ hai có bao nhiêu tầng?

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 31 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1.

  a) – Trong hình tròn có 5 ngôi sao.

      – Trong hình vuông có 7 ngôi sao.

      – Trong hình vuông có nhiều hơn trong hình tròn 2 ngôi sao (7 – 5 = 2)

      – Trong hình tròn có ít hơn trong hình vuông 2 ngôi sao (7 – 5 = 2)

  b) Phải vẽ thêm 2 ngôi sao nữa vào trong hình tròn để số ngôi sao ở trong hai hình bằng nhau.

  2.

  Tuổi của em là: 

                        16 – 5 = 11 (tuổi)

                                     Đáp số: 11 tuổi

  3. 

  Tuổi của anh là:

                        11 + 5 = 16 (tuổi)
                                   Đáp số: 16 tuổi

   

  4.               

  Tòa nhà thứ hai có số tầng là:

                       16 – 4 = 12 (tầng)
                                         
   Đáp số: 12 tầng.

  Bài tập cùng chuyên mục