Bài 1, 2, 3, 4 trang 35 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính:2. Số?3. Tháng trước tổ em được 16 điểm mười, tháng này tổ em được nhiều hơn tháng trước 5 điểm mười. Hỏi tháng này tổ em được bao nhiêu điểm mười?4. Đo độ dài các đoạn thẳng AB, BC, AC: Lời giải chi tiết1.2.3.Số điểm mười trong tháng này...

  Đề bài

  1. Tính:

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 35 SGK Toán 2

  2. Số?

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 35 SGK Toán 2

  3. Tháng trước tổ em được 16 điểm mười, tháng này tổ em được nhiều hơn tháng trước 5 điểm mười. Hỏi tháng này tổ em được bao nhiêu điểm mười?


  4.
  Đo độ dài các đoạn thẳng AB, BC, AC:

   

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 35 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1.

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 35 SGK Toán 2

  2.

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 35 SGK Toán 2

  3.

  Số điểm mười trong tháng này là:

  16 + 5 = 21 ( điểm mười )

  Đáp số: 21 điểm mười.

  4.

  Học sinh đo mỗi đoạn thẳng rồi trả lời:

  Đoạn thẳng AB dài 7cm

  Đoạn thẳng BC dài 5cm

  Đoạn thẳng AC dài: 7 + 5 = 12cm.

  Bài tập cùng chuyên mục