Bài 1, 2, 3, 4 trang 36 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính: 2. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:a) 36 và 18;              b) 24 và 19;                 c) 35 và 26.3. Giải toán theo hình vẽ sau:4. Quả bóng nào ghi phép tính...

  Đề bài

  1. Tính:

   Bài 1, 2, 3, 4 trang 36 SGK Toán 2

  2. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

  a) 36 và 18;              b) 24 và 19;                 c) 35 và 26.

  3. Giải toán theo hình vẽ sau:

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 36 SGK Toán 2

  4. Quả bóng nào ghi phép tính có kết quả là 45?

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 36 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1. 

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 36 SGK Toán 2

  2. 

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 36 SGK Toán 2

  3. 

  Học sinh đặt đề toán theo hình vẽ, chẳng hạn: “Bao gạo cân nặng 46kg, bao ngô cân nặng 27kg. Hỏi cả hai bao cân nặng bao nhiêu kg?”

  Bài giải

  Cả hai bao cân nặng là:

  46 + 27 = 73 (kg)

  Đáp số: 73kg.

  4. 

  Các quả bóng ghi phép tính có kết quả là 45 gồm: Quả bóng thứ 2 (40+5), quả bóng thứ 3 (18+27), quả bóng thứ 4 (36+9) (tính từ trái sang phải).

  Bài tập cùng chuyên mục