Bài 1, 2, 3, 4 trang 40 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính:2. Tính nhẩm:60 + 40 = 80 + 20 = 30 + 70 = 90 + 10 = 50 + 50 =3. Số?4. Một cửa hàng buổi sáng bán được 85kg đường, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 15kg đường. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?Lời giải chi...

  Đề bài

  1. Tính:


  Bài 1, 2, 3, 4 trang 40 SGK Toán 2

  2. Tính nhẩm:

  60 + 40 = 

  80 + 20 = 

  30 + 70 = 

  90 + 10 = 

  50 + 50 =

  3. Số?


  Bài 1, 2, 3, 4 trang 40 SGK Toán 2
  4. Một cửa hàng buổi sáng bán được 85kg đường, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 15kg đường. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

  Lời giải chi tiết

  1. 

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 40 SGK Toán 2

  2. 

  60 + 40 = 100

  80 + 20 = 100

  30 + 70 = 100

  90 + 10 = 100

  50 + 50 = 100

  3. 

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 40 SGK Toán 2

  4.

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 40 SGK Toán 2

  Bài giải:

  Buổi chiều cửa hàng bán được:

  85 + 15 = 100 (kg)

  Đáp số: 100 kg đường.

  Bài tập cùng chuyên mục