Bài 1, 2, 3, 4 trang 41, 42 SGK Toán 2


  Đề bài1. Đọc, viết:2. Tính (theo mẫu):a)  9l + 8l = 17l                  15l + 5l =                   2l + 2l + 6l =b) 17l - 6l =              ...

  Đề bài

  1. Đọc, viết:

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 41, 42 SGK Toán 2

  2. Tính (theo mẫu):

  a)  9l + 8l = 17l                  15l + 5l =                   2l + 2l + 6l =

  b) 17l – 6l =                       18l – 5l =                    28l – 4l – 2l =

  3. Còn bao nhiêu lít?

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 41, 42 SGK Toán 2

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 41, 42 SGK Toán 2

  4. Lần đầu cửa hàng bán được 12l nước mắm, lần sau bán được 15l nước mắm. Hỏi cả hai lần bán được bao nhiêu lít nước mắm?

  Lời giải chi tiết

  1. 

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 41, 42 SGK Toán 2

  2. 

  a) 9l + 8l = 17l               15l + 5l = 20l                2l + 2l + 6l = 10l

  b) 17l – 6l = 11l              18l – 5l = 13l               28l – 4l – 2l = 22l

  3. 

  b) 10l – 2l  = 8l

  c) 20l – 10l = 10l.

  4. 

  Số lít nước mắm cả hai lần cửa hàng bán được là

  12 + 15 = 27 (l)

  Đáp số: 27 lít.

  BaitapSachgiaokhoa.com

   

                          

  Bài tập cùng chuyên mục