Bài 1, 2, 3, 4 trang 49 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính:2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:a) 51 và 4;                b) 21 và 6;                  c) 71 và 8.3. Đàn gà đẻ được 52 quả trứng,...

  Đề bài

  1. Tính:

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 49 SGK Toán 2

  2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

  a) 51 và 4;                b) 21 và 6;                  c) 71 và 8.

  3. Đàn gà đẻ được 52 quả trứng, mẹ đã lấy 6 quả trứng để làm món ăn. Hỏi còn lại bao nhiêu quả trứng?

  4. Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại điểm nào?

   

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 49 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1.

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 49 SGK Toán 2

  2.

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 49 SGK Toán 2

  3.

  Số quả trứng còn lại là

  52 – 6 = 46 ( quả trứng )

  Đáp số: 46 quả trứng.

  4.

  Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại điểm O.

  Bài tập cùng chuyên mục