Bài 1, 2, 3, 4 trang 53 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính: 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:a) 72 và 7;              b) 42 và 6;                   c) 62 và 8.3. Hòa có 22 nhãn vở, Hòa cho...

  Đề bài

  1. Tính: 

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 53 SGK Toán 2

  2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

  a) 72 và 7;              b) 42 và 6;                   c) 62 và 8.

  3. Hòa có 22 nhãn vở, Hòa cho bạn 9 nhãn vở. Hỏi Hòa còn lại bao nhiêu nhãn vở?

  4. Tìm x:

  a) x + 7 = 42;                              b) 5 + x = 62.

  Lời giải chi tiết

  1. 

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 53 SGK Toán 2

  2. 

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 53 SGK Toán 2

  3. 

  Số nhãn vở Hòa còn lại là:

  22 – 9 = 13 ( nhãn vở )

  Đáp số: 13 nhãn vở.

  4. 

  a) x + 7 = 42                               b) 5 + x = 62

      x       = 42 – 7                                     x = 62 – 5

      x       = 35                                          x = 57

  Bài tập cùng chuyên mục