Bài 1, 2, 3, 4 trang 58 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính:2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:a) 43 và 5;              b) 93 và 9;                  c) 33 và 6.3. Tìm x:a) x + 6 = 33;...

  Đề bài

  1. Tính:

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 58 SGK Toán 2

  2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

  a) 43 và 5;              b) 93 và 9;                  c) 33 và 6.

  3. Tìm x:

  a) x + 6 = 33;                b) 8 + x = 43;                    c) x – 5 = 53.

  4. Hãy vẽ 9 chấm tròn trên hai đoạn thẳng cắt nhau, sao cho mỗi đoạn thẳng đều có 5 chấm tròn.

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 58 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1. 

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 58 SGK Toán 2

  2. 

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 58 SGK Toán 2

  3. 

  a) x + 6 = 33;                b) 8 + x = 43;                    c) x – 5 = 53.

           x = 33 – 6                       x = 43 – 8                         x = 53 + 5

           x = 27                            x = 35                              x = 58

  4. Có nhiều cách để vẽ, chẳng hạn:

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 58 SGK Toán 2

  Bài tập cùng chuyên mục