Bài 1, 2, 3, 4 trang 62 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính: 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:a) 64 và 6;                b) 84 và 8;                   c) 94 và 9.3. Nhà bạn Hà nuôi 34 con...

  Đề bài

  1. Tính: 

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 62 SGK Toán 2

  2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

  a) 64 và 6;                b) 84 và 8;                   c) 94 và 9.

  3. Nhà bạn Hà nuôi 34 con gà, nhà bạn Ly nuôi ít hơn nhà bạn Hà 9 con gà. Hỏi nhà bạn Ly nuôi bao nhiêu con gà?

  4. Tìm x:

  a) x + 7 = 34;                                  b) x – 14 = 36.

  Lời giải chi tiết

  1. 

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 62 SGK Toán 2

  2. 

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 62 SGK Toán 2

  3. 

  Số con gà nhà bạn Ly nuôi là:

  34 – 9 = 25 (con gà )

  Đáp số: 25 con gà.

  4. 

  a) x + 7 = 34;                                  b) x – 14 = 36.

      x       = 34 – 7                                  x         = 36 + 14

      x       = 27                                       x         = 50

  Bài tập cùng chuyên mục