Bài 1, 2, 3, 4 trang 68 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:15 - 6 =                 14 - 8 =                  15 - 8 =                  15 - 9 =16 - 7 =          ...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  15 – 6 =                 14 – 8 =                  15 – 8 =                  15 – 9 =

  16 – 7 =                 15 – 7 =                  14 – 6 =                  16 – 8 =

  17 – 8 =                 16 – 9 =                  17 – 9 =                  14 – 5 =

  18 – 9 =                 13 – 6 =                  13 – 7 =                  13 – 9 =

  2. Tính nhẩm:

  15 – 5 – 1 =                  16 – 6 – 3 =                     17 – 7 – 2 =

  15 – 6 =                       16 – 9 =                          17 – 9 = 

  3. Đặt tính rồi tính:

  a) 35 – 7;                   72 – 36

  b) 81 – 9;                   50 – 17.

  4. Mẹ vắt được 50l sữa bò, chị vắt được ít hơn mẹ 18l sữa bò. Hỏi chị vắt được bao nhiêu lít sữa bò?

  Lời giải chi tiết

  1.

  15 – 6 = 9                                       14 – 8 = 6                 

  16 – 7 = 9                                       15 – 7 = 8                 

  17 – 8 = 9                                       16 – 9 = 7                 

  18 – 9 = 9                                       13 – 6 = 7                 

   

  15 – 8 = 7                                       15 – 9 = 6

  14 – 6 = 8                                       16 – 8 = 8

  17 – 9 = 8                                       14 – 5 = 9

  13 – 7 = 6                                       13 – 9 = 4

  2. 

  15 – 5 – 1 = 9                 16 – 6 – 3 = 7                    17 – 7 – 2 = 8

  15 – 6 = 9                      16 – 9 = 7                         17 – 9 = 8

  3. 

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 68 SGK Toán 2

  4. 

  Số lít sữa bò chị vắt được là:

  50 – 18 = 32 ( lít )

  Đáp số: 32l sữa bò. 

  Bài tập cùng chuyên mục