Bài 1, 2, 3, 4 trang 74 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính nhẩm:12 - 7 =               11 - 8 =                 14 - 9 =              16 - 8 =14 - 7 =               13 - 8...

  Đề bài

  1. Tính nhẩm:

  12 – 7 =               11 – 8 =                 14 – 9 =              16 – 8 =

  14 – 7 =               13 – 8 =                 15 – 9 =              17 – 8 =

  16 – 7 =               15 – 8 =                 17 – 9 =              18 – 9 =

  2. Tính:

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 74 SGK Toán 2

  3. Tìm x:

  a) 32 – x = 18;                     b) 20 – x = 2;                       c) x – 17 = 25

  4. Vẽ đoạn thẳng:

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 74 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1. 

  12 – 7 = 5              11 – 8 = 3             14 – 9 = 5             16 – 8 = 8

  14 – 7 = 7              13 – 8 = 5             15 – 9 = 6             17 – 8 = 9

  16 – 7 = 9              15 – 8 = 7             17 – 9 = 8             18 – 9 = 9

  2. 

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 74 SGK Toán 2

  3. 

  a) 32 – x = 18;                     b) 20 – x = 2;                      

             x = 32 – 18                          x = 20 – 2                           

             x = 14                                 x = 18                                

   c) x – 17 = 25

       x = 17 + 25

       x = 42  

  4. 

  a)

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 74 SGK Toán 2

  b) Hướng dẫn: Nên chấm 1 điểm khác điểm O, vẽ đường thẳng đi qua hai điểm O và P.

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 74 SGK Toán 2

  c) Có thể chọn tùy ý hai trong ba điểm vẽ đường thẳng, chẳng hạn:

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 74 SGK Toán 2

  Bài tập cùng chuyên mục