Bài 1, 2, 3, 4 trang 88 (Ôn tập về giải toán) SGK Toán 2


  Đề bài1. Một cửa hàng buổi sáng bán được 48l dầu, buổi chiều bán được 37l dầu. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?2. Bình cân nặng 32kg, An cân nhẹ hơn Bình 6kg. Hỏi An cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?3. Lan hái được 24...

  Đề bài

  1. Một cửa hàng buổi sáng bán được 48l dầu, buổi chiều bán được 37l dầu. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

  2. Bình cân nặng 32kg, An cân nhẹ hơn Bình 6kg. Hỏi An cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

  3. Lan hái được 24 bông hoa, Liên hái được nhiều hơn Lan 16 bông hoa. Hỏi Liên hái được bao nhiêu bông hoa?

  4. Viết số thích hợp vào các ô màu xanh:

   

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 88 (Ôn tập về giải toán) SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1. 

  Số lít dầu cả hai buổi bán được là

  \(48 + 37 = 85\) ( lít )

  Đáp số: \(85\) lít dầu.

  2. 

  An cân nặng:

  \(32 – 6 = 26\) (kg)

  Đáp số: \(26\)kg

  3.

  Số bông hoa Liên hái được là:

  \(24 + 16 = 40\) ( bông hoa )

  Đáp số: \(40\) bông hoa

  4. 

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 88 (Ôn tập về giải toán) SGK Toán 2

  Bài tập cùng chuyên mục