Bài 1, 2, 3, 4 trang 88 SGK Toán 3


  Đề bài1.Viết vào ô trống (theo mẫu) :Cạnh hình vuông8cm12cm31cm15cmChu vi hình vuông    2. Người ta uốn một đoạn dây thép vừa đủ thành một hình vuông cạnh \(10cm\). Tính độ dài đoạn dây đó.3. Mỗi viên gạch hình vuông có cạnh \(20cm\). Tính chu vi hình chữ nhật ghép bởi \(3\) viên gạch...

  Đề bài

  1.Viết vào ô trống (theo mẫu) :

  Cạnh hình vuông

  8cm

  12cm

  31cm

  15cm

  Chu vi hình vuông

   

   

   

   

  2. Người ta uốn một đoạn dây thép vừa đủ thành một hình vuông cạnh \(10cm\). Tính độ dài đoạn dây đó.

  3. Mỗi viên gạch hình vuông có cạnh \(20cm\). Tính chu vi hình chữ nhật ghép bởi \(3\) viên gạch như thế (xem hình vẽ)?

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 88 SGK Toán 3

  4. Đo độ dài cạnh rồi tính chu vi hình vuông \(MNPQ\)

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 88 SGK Toán 3

  Lời giải chi tiết

  1.

  Cạnh hình vuông

  8cm

  12cm

  31cm

  15cm

  Chu vi hình vuông

  8 x 4 = 32(cm)

  12 x 4= 48 (cm)

  31 x 4 = 124 (cm)

  15  x 4 = 60 (cm)

  2. 

  Độ dài đoạn dây đó là :

  \(10 \times 4 = 40 (cm)\)

  Đáp số: \(40 cm\)

  3. 

  Chiều dài hình chữ nhật là :

  \(20 \times 3 = 60 (cm)\)

  Chu vi hình chữ nhật là :

  \((60 + 20 ) \times 2 = 160 (cm)\).

  Đáp số: \(160 cm\)

  4.  

  Đo độ dài cạnh hình vuông bằng \(3 cm\).

  Chu vi hình vuông là :

  \(3 \times 4 = 12 (cm)\)

  Đáp số: \(12 cm\)

  Bài tập cùng chuyên mục